Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
104
Hôm qua:
97
Tuần này:
544
Tháng này:
1075
Tất cả:
116237

Tổng kết công tác hội Phụ nữ năm 2021

Ngày 16/02/2022 16:34:47

Tổng kết công tác hội Phụ nữ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 10 - KH/ ĐU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của BCH Đảng ủy xã Ngọc Sơn về việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tổng kết chi bộ năm 2021;
Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2021, Hội LHPN xã Ngọc Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể, tổ chức, cá nhân gắn với tổng kết công tác Hội năm 2021.
Tham gia hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Sơn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, CT HĐND xã dự và chỉ đạo, các đồng chí trong BTV, BCH, chi hội trưởng trong toàn xã.
Tại hội nghị chúng ta đã được nghe đồng chí Phó chủ tịch Hội cáo tổng kết công tác Hội và kiểm điểm tập thể BCH, các nhân đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã. Sau đó ta cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Đình Sơn – Phó bí thư TT Đảng ủy, đồng chí đã chỉ đạo hội nghị tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch và hướng dẫn của BCH Đảng ủy. Đồng chí chủ tịch Hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận giao nhiệm vụ năm 2022 đó là:Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “ nhà sạch vườn đẹp” đến các chi hội còn lại. Mỗi hộ hội viên duy trì vườn rau ăn cho gia đình. Đồng thời phát động phong trào trồng “hàng rào xanh” theo kế hoạch số 06- KH/BTV ngày 22/9/2021 của BTV Hội LHPN huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội; lựa chọn những hội viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng; Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên ở 8/8 chi hội, tổ phụ nữ tiếp tục có các hình thức giúp các hộ hội viên hoàn thành các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch nhằm đóng góp  một  phần xây dựng thôn kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng thôn mới nâng cao; Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tiết kiệm ít nhất một tháng 10.000 trở lên để bình xét cho hội viên nghèo, hội viên có điều kiện đặc biệt khó khăn mua thẻ BHYT, BHHXTN cho bản thân và gia đình; Chỉ đạo các chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trang trại, liên doanh liên kết bao tiêu sản phẩm; Công tác chung tay xây dựng thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao: Các chi hội tiếp tục thực hiện cải tạo vườn tạp nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và trồng hàng rào sinh thái gắn với công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; trồng và bảo vệ hoa 2 bên đường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp; hoàn thiện 3 công trình hợp vệ sinh để góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện; Tiếp tục tuyên truyền các hộ hội viên đăng ký mua giống cây chè mạn và hướng dẫn cách trồng hàng rào xanh; Chỉ đạo các chi hội thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu phi, viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, công tác cách ly theo quy định; Tuyên truyền đến các hội viên về công tác xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, các đồng chí tham gia hội nghị đều thống nhất cao.
------Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Sơn------------

Tổng kết công tác hội Phụ nữ năm 2021

Đăng lúc: 16/02/2022 16:34:47 (GMT+7)

Tổng kết công tác hội Phụ nữ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 10 - KH/ ĐU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của BCH Đảng ủy xã Ngọc Sơn về việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tổng kết chi bộ năm 2021;
Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2021, Hội LHPN xã Ngọc Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể, tổ chức, cá nhân gắn với tổng kết công tác Hội năm 2021.
Tham gia hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Sơn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, CT HĐND xã dự và chỉ đạo, các đồng chí trong BTV, BCH, chi hội trưởng trong toàn xã.
Tại hội nghị chúng ta đã được nghe đồng chí Phó chủ tịch Hội cáo tổng kết công tác Hội và kiểm điểm tập thể BCH, các nhân đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã. Sau đó ta cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Đình Sơn – Phó bí thư TT Đảng ủy, đồng chí đã chỉ đạo hội nghị tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch và hướng dẫn của BCH Đảng ủy. Đồng chí chủ tịch Hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận giao nhiệm vụ năm 2022 đó là:Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “ nhà sạch vườn đẹp” đến các chi hội còn lại. Mỗi hộ hội viên duy trì vườn rau ăn cho gia đình. Đồng thời phát động phong trào trồng “hàng rào xanh” theo kế hoạch số 06- KH/BTV ngày 22/9/2021 của BTV Hội LHPN huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội; lựa chọn những hội viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng; Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên ở 8/8 chi hội, tổ phụ nữ tiếp tục có các hình thức giúp các hộ hội viên hoàn thành các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch nhằm đóng góp  một  phần xây dựng thôn kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng thôn mới nâng cao; Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tiết kiệm ít nhất một tháng 10.000 trở lên để bình xét cho hội viên nghèo, hội viên có điều kiện đặc biệt khó khăn mua thẻ BHYT, BHHXTN cho bản thân và gia đình; Chỉ đạo các chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trang trại, liên doanh liên kết bao tiêu sản phẩm; Công tác chung tay xây dựng thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao: Các chi hội tiếp tục thực hiện cải tạo vườn tạp nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và trồng hàng rào sinh thái gắn với công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; trồng và bảo vệ hoa 2 bên đường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp; hoàn thiện 3 công trình hợp vệ sinh để góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện; Tiếp tục tuyên truyền các hộ hội viên đăng ký mua giống cây chè mạn và hướng dẫn cách trồng hàng rào xanh; Chỉ đạo các chi hội thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu phi, viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, công tác cách ly theo quy định; Tuyên truyền đến các hội viên về công tác xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, các đồng chí tham gia hội nghị đều thống nhất cao.
------Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Sơn------------

công khai TTHC