Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
118524

Thành lập mô hình "dòng họ tự quản về an ninh trật tự"

Ngày 04/10/2021 10:57:18

 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÒNG HỌ TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 12/3/2021 của Đảng uỷ xã Ngọc Sơn về lãnh đạo củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND xã Ngọc Sơn về triển khai xây dựng mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” làm công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã.
         
          Ngày 30/9/2021, tại hội trường nhà văn hoá thôn Điền Sơn và thôn Tiền Phong, Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Sơn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” đối với dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn và dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong.

Thành phần tham dự lễ ra mắt có Đại diện lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc; Lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Ngọc Sơn; Đại diện Ban chỉ đạo mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” xã Ngọc Sơn; Đại diện cấp Uỷ chi bộ thôn, Thành viên Ban phát triển thôn, Đại diện các dòng họ trong thôn;  Đại diện các hộ gia đình dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn; dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong.

Phát biểu khai mạc lễ, đồng chí Bùi Giang Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã đã đánh giá khái quát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, đồng thời nêu lên vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thành lập các mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” đối với công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Khai mạc.jpg

Đại diện dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn, và đại diện dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong đã thông qua quy chế hoạt động của mô hình dòng họ tự quản, đồng thời phát biểu ý kiến nhấn mạnh sự quyết tâm, tình thần đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dòng họ và các gia đình trong họ để cùng nhau chung tay xây dựng thôn, xã bình an về an ninh trật tự, tạo tiền đề thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn.

ông Đăng.jpg

(ông Cao Văn Đăng - đại diện dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn)
ông cảnh.jpg
(Ông Lê Quang Cảnh - đại diện dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong thông qua quy chế hoạt động)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, đồng chí Trịnh Đình Sơn – Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền từ xã đến thôn và nhân dân các dân tộc trong xã đã luôn giữ vững an ninh trật tự trong những năm qua, đồng thời giao trách nhiệm cho UBND xã, Công an xã tổ chức hướng dẫn mô hình dòng họ tự quản hoạt động hiệu quả, từ đó nhân rộng ra nhiều dòng họ khác trong xã để mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự trở thành phong trào thường xuyên liên tục, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần thi đua giữ gìn an ninh trật tự giữa các dòng họ với nhau.
Phát biểu chỉ đạo.jpg
Phát biểu bế mạc lễ ra mắt, đồng chí Bùi Giang Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã một lần nữa khẳng định, mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự đối với dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn và dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong là mô hình điểm để làm tiền đề nhân rộng ra các dòng họ ở các thôn khác trong xã. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Công an xã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và theo dõi hoạt động của 2 mô hình dòng họ tự quản, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình. Giao nhiệm vụ cho trưởng họ CAO ở thôn Điền Sơn và trưởng họ LÊ ở thôn Tiền phong chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của 2 mô hình đạt hiệu quả cao nhất.

………Ban biên tập website xã Ngọc Sơn………..

Thành lập mô hình "dòng họ tự quản về an ninh trật tự"

Đăng lúc: 04/10/2021 10:57:18 (GMT+7)

 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DÒNG HỌ TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 12/3/2021 của Đảng uỷ xã Ngọc Sơn về lãnh đạo củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND xã Ngọc Sơn về triển khai xây dựng mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” làm công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã.
         
          Ngày 30/9/2021, tại hội trường nhà văn hoá thôn Điền Sơn và thôn Tiền Phong, Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Sơn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” đối với dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn và dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong.

Thành phần tham dự lễ ra mắt có Đại diện lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc; Lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Ngọc Sơn; Đại diện Ban chỉ đạo mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” xã Ngọc Sơn; Đại diện cấp Uỷ chi bộ thôn, Thành viên Ban phát triển thôn, Đại diện các dòng họ trong thôn;  Đại diện các hộ gia đình dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn; dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong.

Phát biểu khai mạc lễ, đồng chí Bùi Giang Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã đã đánh giá khái quát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, đồng thời nêu lên vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thành lập các mô hình “dòng họ tự quản về an ninh trật tự” đối với công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Khai mạc.jpg

Đại diện dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn, và đại diện dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong đã thông qua quy chế hoạt động của mô hình dòng họ tự quản, đồng thời phát biểu ý kiến nhấn mạnh sự quyết tâm, tình thần đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dòng họ và các gia đình trong họ để cùng nhau chung tay xây dựng thôn, xã bình an về an ninh trật tự, tạo tiền đề thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn.

ông Đăng.jpg

(ông Cao Văn Đăng - đại diện dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn)
ông cảnh.jpg
(Ông Lê Quang Cảnh - đại diện dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong thông qua quy chế hoạt động)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, đồng chí Trịnh Đình Sơn – Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền từ xã đến thôn và nhân dân các dân tộc trong xã đã luôn giữ vững an ninh trật tự trong những năm qua, đồng thời giao trách nhiệm cho UBND xã, Công an xã tổ chức hướng dẫn mô hình dòng họ tự quản hoạt động hiệu quả, từ đó nhân rộng ra nhiều dòng họ khác trong xã để mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự trở thành phong trào thường xuyên liên tục, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần thi đua giữ gìn an ninh trật tự giữa các dòng họ với nhau.
Phát biểu chỉ đạo.jpg
Phát biểu bế mạc lễ ra mắt, đồng chí Bùi Giang Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND xã một lần nữa khẳng định, mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự đối với dòng họ CAO ở thôn Điền Sơn và dòng họ LÊ ở thôn Tiền Phong là mô hình điểm để làm tiền đề nhân rộng ra các dòng họ ở các thôn khác trong xã. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Công an xã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và theo dõi hoạt động của 2 mô hình dòng họ tự quản, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình. Giao nhiệm vụ cho trưởng họ CAO ở thôn Điền Sơn và trưởng họ LÊ ở thôn Tiền phong chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của 2 mô hình đạt hiệu quả cao nhất.

………Ban biên tập website xã Ngọc Sơn………..

Từ khóa bài viết:

công khai TTHC