Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
97
Tuần này:
538
Tháng này:
1069
Tất cả:
116231

Tăng cường quản lý công tác cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn xã Ngọc Sơn

Ngày 21/07/2019 13:04:53

Ban Công an xã Ngọc Sơn tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn xã
Trong những năm qua công tác đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn toàn xã đã được quan tâm tuyên truyền đến mọi hộ gia đình, cá nhân; cơ bản các hộ gia đình và cá nhân đã thực hiện nghiêm túc Luật cư trú như: Cấp mới, cấp đổi, tách sổ hộ khẩu gia đình; chuyển đi, chuyển đến, khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo khi có thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu theo Luật cư trú. Tuy nhiên qua theo dõi, quản lý, Công an xã phát hiện thấy một số hộ gia đình, cá nhân vẫn chấp hành chưa tốt Luật cư trú, Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã nắm rõ các lỗi thường vi phạm như sau:
1. Tự ý tẩy sóa, đánh dấu, tự ghi thông tin vào sổ hộ khẩu.
2. Sổ bảo quản không tốt, như gấp sổ, làm sổ bị rách, bị ướt,.. vi phạm Khoản 2, Điều 8, Luật cư trú với mức xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
3. Nhân khẩu tự ý thay đổi chưa khai báo đúng quy định như: Chuyển đi, chuyển đến, mới sinh, chết… chưa khai báo kịp thời.
4. Khai các thông tin trong sổ thường không trùng khớp với các loại giấy tờ khác; chủ hộ, các thành viên trong hộ chưa tự kiểm tra thông tin về ngày, tháng, năm sinh, tên đệm.., do đó dẫn đến vi phạm Khoản 1, Điều 8, Luật cư trú với mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Từ những thực trạng nêu trên, Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã nắm rõ các lỗi thường vi phạm như nêu trên, để hạn chế việc vi phạm. Riêng thôn Điền Sơn, năm 2018 sáp nhập thôn theo Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, do đó Công an xã xẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu cho hộ gia đình, đề nghị Công an viên thôn khảo sát, lập danh sách hộ có nhu cầu cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu gia đình, gửi danh sách về Công an xã để dự kiến số lượng sổ cũng như bố trí thời gian đến thôn tổ chức cấp đổi, cấp lại cho hộ. Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu có khăn khăn, vướng mắc cần báo cáo trực tiếp về Ban Công an xã qua số điện thoại trực ban: 085.659.43.93 để phản ánh và trao đổi thông tin kịp thời

Tăng cường quản lý công tác cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn xã Ngọc Sơn

Đăng lúc: 21/07/2019 13:04:53 (GMT+7)

Ban Công an xã Ngọc Sơn tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn xã
Trong những năm qua công tác đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn toàn xã đã được quan tâm tuyên truyền đến mọi hộ gia đình, cá nhân; cơ bản các hộ gia đình và cá nhân đã thực hiện nghiêm túc Luật cư trú như: Cấp mới, cấp đổi, tách sổ hộ khẩu gia đình; chuyển đi, chuyển đến, khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo khi có thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu theo Luật cư trú. Tuy nhiên qua theo dõi, quản lý, Công an xã phát hiện thấy một số hộ gia đình, cá nhân vẫn chấp hành chưa tốt Luật cư trú, Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã nắm rõ các lỗi thường vi phạm như sau:
1. Tự ý tẩy sóa, đánh dấu, tự ghi thông tin vào sổ hộ khẩu.
2. Sổ bảo quản không tốt, như gấp sổ, làm sổ bị rách, bị ướt,.. vi phạm Khoản 2, Điều 8, Luật cư trú với mức xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
3. Nhân khẩu tự ý thay đổi chưa khai báo đúng quy định như: Chuyển đi, chuyển đến, mới sinh, chết… chưa khai báo kịp thời.
4. Khai các thông tin trong sổ thường không trùng khớp với các loại giấy tờ khác; chủ hộ, các thành viên trong hộ chưa tự kiểm tra thông tin về ngày, tháng, năm sinh, tên đệm.., do đó dẫn đến vi phạm Khoản 1, Điều 8, Luật cư trú với mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Từ những thực trạng nêu trên, Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã nắm rõ các lỗi thường vi phạm như nêu trên, để hạn chế việc vi phạm. Riêng thôn Điền Sơn, năm 2018 sáp nhập thôn theo Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, do đó Công an xã xẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu cho hộ gia đình, đề nghị Công an viên thôn khảo sát, lập danh sách hộ có nhu cầu cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu gia đình, gửi danh sách về Công an xã để dự kiến số lượng sổ cũng như bố trí thời gian đến thôn tổ chức cấp đổi, cấp lại cho hộ. Công an xã Ngọc Sơn đề nghị các thôn, các cá nhân và hộ gia đình trong toàn xã thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu có khăn khăn, vướng mắc cần báo cáo trực tiếp về Ban Công an xã qua số điện thoại trực ban: 085.659.43.93 để phản ánh và trao đổi thông tin kịp thời

công khai TTHC